spoon

Metamorphology

Dessertspoons-LL.jpg

Skeen er et af de ældste redskaber vi kender og det er derfor interessant at udforske dens funktionalitet. Hvornår er den en ske og hvornår bliver den et ikke-funktionelt objekt? Med udgangspunkt i skeens simpleste form har jeg designet de seks skeer, alle med samme blad, men med skafter der er bøjet i seks forskellige grader. Tanken var således at jo krummere skaftet blev, jo sværere blev skeen at bruge. Efterfølgende har mange dog udtrykt ønske om at prøve at spise med den mest krumme ske og flere har foreslået alternative funktioner til den. Dette ser jeg i høj grad som et bevis på menneskelig nysgerrighed og en lyst til at lege med de objekter der omgiver os i vores hverdag og endnu et spørgsmål melder sig; Er funktionalitet kun et spørgsmål om attitude og velvilje?

I løbet af mit studie på Royal College of Art blev jeg stillet til opgave at vælge et objekt jeg allerede havde designet og fremstillet. Dette skulle så udforskes, udvikles og fortolkes på nye måder. ‘Metamorphology’-mønstrene er et resultat af min egen leg med skeerne. Arbejdet med

2-dimensionelt design var særdeles udfordrende og brugen af farver tilførte arbejdet et, for mig, hidtil ukendt element.

Inspireret af den britiske tradition for mønstre og ornamenter, og med afsæt i et stærkt grafisk udtryk og rolige, men stærke farver, designede jeg flere forskellige bud på moderne skandinaviske mønstre.